Health and the Future of Workplace Design อนาคตใหม่ของการออกแบบพื้นที่ทำงาน
Share this :


'...Health and the Future of Workplace Design..."
อนาคตใหม่ของการออกแบบพื้นที่ทำงานClairanne Pesce, นักพัฒนาด้านความยั่งยืนและความเป็นอยู่ที่ดีที่ FOX Architects ได้แชร์ประเด็นสำคัญที่ได้จากการประชุมสุดยอดล่าสุดที่เธอเข้าร่วมที่ Harvard University, เรื่อง ‘Building for Health: Research and Applications to Drive Decisions for the Built Environment.’ ใน  workdesign magazine ดังนี้

“despite the fact that many humans accept the world as it is, we have a remarkable capacity to plan ahead, shape the future, and adapt to new settings.”

― Richard J. Jackson, MD, MPH 

“แม้จะมีข้อเท็จจริงที่ว่ามนุษย์จำนวนมากยอมรับโลกตามที่เป็นอยู่ แต่เราก็มีขีดความสามารถที่โดดเด่นในการวางแผนล่วงหน้า กำหนดอนาคต และปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น”ความสามารถในการคาดการณ์และปรับเปลี่ยนนี้กำหนดวิธีที่เราใช้ชีวิตประจำวันของเรา ทำให้เราสามารถปรับตัวได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้น และความเป็นจริงเราใช้ชีวิตภายในอาคารถึง 90% แน่นอนว่าแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอาชีพและวิถีการดำเนินชีวิต อย่างไรก็ตามแนวโน้มประสิทธิภาพและสวัสดิการสุขภาพสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการออกแบบสถานที่ทำงาน การสร้างอาคารกำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคนได้


ก่อนอื่นเรามาดูคำว่า
‘Health’ กันดีกว่า มันคืออะไร?


ในวารสารทางการแพทย์ของอังกฤษ Machteld Huber นิยาม Health ว่าเป็น ‘ความสามารถในการปรับตัวและจัดการตนเองในการเผชิญกับความท้าทายทางสังคมร่างกาย และอารมณ์’ เป็นอีกครั้งที่เราจะเห็นคำว่า ‘ปรับตัว’ ถูกใช้เมื่อพูดถึง Health เพราะในขณะที่โลกกลายเป็นเรื่องซับซ้อนและไม่แน่นอน สภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นนั้นสามารถส่งผลต่ออิทธิพลและเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยให้ผู้อยู่อาศัย "ปรับตัว" ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


Metrics / ตัวชี้วัด


เราเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหา พวกเราหลายคนคุ้นเคยกับการแสวงหาปัญหาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการออกแบบ เราสามารถปรับปรุงและผลักดันการเปลี่ยนแปลงสิ่งปลูกสร้างบนโลกได้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ เช่น sub-metering, commissioning และ platforms เช่น LEED Dynamic Plaque เชิญผู้อยู่อาศัยเข้าร่วมกระบวนการปรับปรุงอาคาร การวัดผลด้านสุขภาพเป็นไอเดียที่ค่อนข้างดี แต่ก็เป็นไปได้ยาก T.H. Chan School of Public Health ได้ร่วมมือกับ SUNY Upstate Medical เพื่อดำเนินการศึกษาที่สามารถให้แบบอย่างสำหรับตัวชี้วัดได้มากขึ้น

นอกจากนี้ยังพิสูจน์ให้เห็นว่าการร่วมมือของสหสาขาวิชาชีพระหว่างผู้ที่เข้าใจเรื่องสุขภาพและอาคารได้ผล The Impact of Green Buildings on Cognitive Function Study หรือ COGfx Study แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในการตัดสินใจอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งคะแนนการทดสอบเพิ่มเป็นสองเท่าในอาคารที่มีคุณภาพอากาศภายในที่เพิ่มขึ้น เราสามารถใช้การศึกษาแบบ COGfx และนอกจากนี้เรายังสามารถทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อดึงข้อมูลและวัดผลลัพธ์ที่หลาย ๆ ธุรกิจ เช่น วันป่วย การหมั้นของพนักงาน และกลยุทธ์การติดตามผลทางธุรกิจอื่น ๆ  


Embedding health / ปลูกฝังความเป็นอยู่ที่ดีให้เป็นวัฒนธรมในองค์กรต่อไป เราจะย้อนกลับและประเมินสุขภาพในองค์กรของเราเอง ในฐานะที่เป็นนักออกแบบ เรากำลังจะถูกถล่มด้วยคำถามจากลูกค้าเกี่ยวกับสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาต้องการทราบว่า "ทำไมพวกเขาควรใส่ใจเรื่องนี้?" คำตอบคือ ธุรกิจจะดีกว่าถ้ามีพนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กระตือรือร้น และมีความสุข  แต่ก่อนที่เราจะโน้มน้าวลูกค้า เราต้องทำให้เขาเห็นว่าเราทำได้ ซึ่งหมายถึงการทำให้การเป็นอยู่ที่ดี เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรและในที่สุดก็เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ ให้ความสำคัญการเป็นอยู่ที่ดี ไม่ใช่แค่ให้เป็นนิสัย แต่ให้เป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมโดยรวมองค์กร


อันตรายเป็นข้อบกพร่องด้านการออกแบบสำหรับวัตถุประสงค์ของการอภิปรายนี้ มุ่งเน้นเฉพาะส่วนผสมวัสดุที่เป็นอันตรายเท่านั้น แต่คุณสามารถนำไปใช้ได้อย่างกว้าง ๆ ตัวอย่างเช่นบัญชีแดงหรือรายการสิ่งของที่มีความเสี่ยงได้รับการให้ความสำคัญใน Living Building Challenge และทำให้อุตสาหกรรมการออกแบบมีการแก้ไขเพื่อตอบสนอง มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปกฎหมายด้านความปลอดภัยทางเคมีล่าสุดของเราเป็นครั้งแรกในรอบ 40 ปี


"...วันนี้ในสหรัฐฯ เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรจนกว่าจะมีสัญญาณที่สามารถมองเห็นได้ และบางครั้งกลับมองไม่เห็น นี่ไม่ใช่แค่การมองย้อนกลับไปในทุกสิ่งที่เราไม่ได้ทำ

แต่หวังว่าจะสามารถแก้ปัญหาและเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นในอนาคตจากประเด็น และสิ่งที่ Clairanne Pesce ต้องการบอกต่อ

แสดงให้เห็นว่า มีบริษัทสถาปัตยกรรมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและผลักดันความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตในอาคารอย่างแท้จริง ซึ่งจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งตัวองค์กรต่าง ๆ และพนักงาน..."--------------------------------
คุยกันต่อได้ที่
BLOG : PERFECT WORKING SOLUTION


กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กับ PERFECT WORKING SOLUTION ได้ที่นี่ คลิก