Route


Route ชุดโต๊ะทํางานที่ถูกออกแบบใหม่ ให้ตรงกับความต้องการของสํานักงาน สมัยใหม่ที่เน้นชุดโต๊ะทํางานให้ดูโดดเด่น ภายใต้แนวความคิดที่ใส่ความยืดหยุ่น และความเชื่อมโยงให้แก่โต๊ะทํางานกับพื้นที่ใช้สอย ให้มีอิสระมากขึ้นอีกทั้งยังรองรับ การทํางานได้ครอบคลุมทุกรูปแบบที่ต้องการ

Read More >>

Nature


สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี เป็นปัจจัยหลักในการทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ออฟฟิศที่มีประสิทธิภาพต้องมีความโปร่ง โล่ง สบายตา และไม่ดูอึดอัดหรือตึงเครียดมากจนเกินไป ธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ และแสงแดด ก็เป็นส่วนสำคัญในการทำให้รู้สึกผ่อนคลาย จึงเป็นที่มาของหลักการออกแบบสินค้าชุดนี้ที่มีการนำความเป็นธรรมชาติเ…

Read More >>