D-TALK อาจารย์ต่อวงศ์ EP2
Share this :
ความสุขของคุณเป็นแบบไหน?
.
ความสุขของคนเราอาจไม่เหมือนกัน
บางคนสุขเพราะมีชีวิตหรูหรา มีเงินให้กิน ให้ใช้
แต่กลับบางคน แค่มีชีวิตที่เรียบง่าย อยู่แบบพอกิน พอใช้
ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ ได้เดินตามรอยศาสตร์พระราชา
จะมีสักกี่คนที่กล้าลาออกจากงานประจำ
เท่านี้ก็เป็นความสุขอย่างที่สุดแล้ว
.
'อาจารย์ต่อวงศ์ ปุ้ยพันธวงศ์' คือหนึ่งในนั้น
มาเดินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9
.
ศาสตร์พระราชดีอย่างไร?
งานดีไซน์กับศาสตร์พระราชา ปรับใช้กันได้จริงหรือ?