Interview / "Perfect Around You คือ การค้นหาวัตถุดิบที่ดีที่สุด"
Share this :
"Perfect Around You คือการค้นหาวัตถุดิบที่ดีที่สุด
เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด" - สุรกิจ ภัทรพลาพันธ์
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป กลุ่มบริษัท เพอร์เฟ็คท์ กรุ๊ป
.
Perfect ให้ความสำคัญกับวัสดุที่ใช้อย่างมาก
กว่าจะออกมาเป็นเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นไม่ใช่เรื่องง่าย
และเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
.
ของลูกค้าทุกรูปแบบ
.
เทคนิคแบบไหนที่ Perfect ใช้ในการเลือกวัสดุ
ปัญหาหรืออุปสรรคที่จัดซื้อต้องเจอ คืออะไร?
หนึ่งในทีมผู้บริหารของทาง Perfect กัน...
ลองมาฟังความรู้ดีๆ จากคุณสุรกิจ